Prince
Prince

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met één van onze medewerkers : - vanaf een vaste lijn op het gratis nummer 00800 800 13457 (van maandag tot vrijdag van 9u tot 18u) - of door onderstaand formulier in te vullen

Verplichte velden zijn aangeduid met *
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Mondelez Belgium verbindt zich ertoe de bepalingen te respecteren van de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd bij de wet van 11 december 1998.