Mondelez International BE

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met één van onze medewerkers : - vanaf een vaste lijn op het gratis nummer 00800 800 13457 (van maandag tot vrijdag van 9u tot 18u) - of door onderstaand formulier in te vullen

Verplichte velden zijn aangeduid met *
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Mondelez Belgium verbindt zich ertoe de bepalingen te respecteren van de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd bij de wet van 11 december 1998.
Gelieve de woorden over te nemen in het invulveld