Kontaktujte nás

*
*
*
*
*
*
*
*
*
a) v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. společnosti Mondelez Czech Republic s.r.o., Karolinská 661, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČ: 47123915 (dále jen Správce) k jejich zpracovávání a uchovávání v personální databázi Správce za účelem zasílání marketingových sdělení, tj. zejména k nabízení výrobků a služeb Správce, průzkumu trhu, jeho analýz, organizování marketingových akcí, zasílání marketingových informací Správce, zahrnující i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím poštovních zásilek, e-mailů apod. Svůj souhlas dávám na dobu 5 let. Byl jsem poučen o svých právech dle § 11, § 12 a § 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas mohu bezplatně a písemně kdykoliv na adrese Správce odvolat, mám právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů;
b ) se zasíláním výše uvedených obchodních sdělení ve smyslu ust. § 7 zák. č. 480/2004 Sb., a to po dobu 5 let. Byl jsem poučen o tom, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu mohu kdykoliv odvolat formou písemné informace na adrese Správce zakaznickyservis@mdlz.com.
Prosím opište znaky z obrázku